Metaal recycling

Recycling De kernactiviteit van Janssen Metaalrecycling Sittard B.V. bestaat uit het inzamelen, verwerken, sorteren en verhandelen van ferro- en nonferro metaalafvallen.Deze metaalafvallen bestaan uit de volgende soorten:ijzer, koper, lood, zink, aluminium, roestvrijstaal en tin. Naast deze zuivere metaalsoorten nemen wij ook diverse andere materiaalsoorten in,zoals elektro-motoren, kabelafvallen, loodaccu's en ongesorteerde metalen of metalen met vreemde aanhechtingen.

De verwerking van deze metalen bestaat uit knippen of persen, waarbij deze gereed gemaakt worden voor de smelterijen in binnen- en buitenland.Wij beschikken over een zgn. guillotineschaar / pers met een verwerkingscapacitiet van ca. 150 ton per dag. Met deze machine wordt het materiaal samengeperst met een persdruk van 600 ton en vervolgens op maat geknipt,met het doel het volume te verkleinen en de transportkosten te reduceren.

De aangeleverde materialen worden bij binnenkomst gecontroleerd op radio-activiteit door middel van een detectiepoort.Vervolgens worden alle materialen gesorteerd, gewogen en op verschillende kwaliteiten beoordeeld.Voor de verschillende soorten en legeringen hanteren wij marktconforme aankoopprijzen, afhankelijk van kwaliteit, hoeveelheid en zuiverheid van de aangeboden materialen.

De verkoop geschiedt aan smelterijen in binnen- en buitenland.Daarnaast word een groot deel van deze produkten getransporteerd naar de grote zeehavens, zoals Rotterdam, Antwerpen, Moerdijk, Gent enz. Via deze zeehavens wodt er vervolgens verscheept naar wereldwijde afzetmarkten, waarbij China, India en Turkije de grootste afnemers vormen.

Voor het verladen beschikken wij over mobiele kranen met hydraulisch in hoogte verstelbare cabines en extra lange gieken, waarmee er tot 18 meter hoogte en 15 meter reikwijdte geladen en gelost kan worden.

Onze electronische weegbrug heeft een weegcapaciteit van 60 ton en wordt regelmatig gecontroleerd door een erkende instantie en voorzien van een nieuwe ijking.Hiernaast hebben wij diverse kleinere electronische weegschalen met een weegbereik van 1 kilogram tot 3000 kilogram voor het wegen van kleine partijen.